Reduced plant–soil feedback of plant species expanding their range as compared to natives

R.H.A. Van Grunsven, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer, W.L.M. Tamis, F. Berendse, E.M. Veenendaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  127 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced plant–soil feedback of plant species expanding their range as compared to natives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology