Reduced structural connectivity in Insomnia Disorder

Kira V Jespersen, Angus Stevner, Henrique Fernandes, Stine D Sørensen, Eus Van Someren, Morten Kringelbach, Peter Vuust

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced structural connectivity in Insomnia Disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences