Reduction of rare soil microbes modifies plant-herbivore interactions

W.H.G. Hol, W. De Boer, A.J. Termorshuizen, K.M. Meyer, J.H.M. Schneider, N.M. Van Dam, J.A. Van Veen, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduction of rare soil microbes modifies plant-herbivore interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences