Reduction of scale invariance of activity fluctuations with aging and Alzheimer's disease: Involvement of the circadian pacemaker.

K. Hu, E.J.W. van Someren, S.A. Shea, F.A.J.L. Scheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2490-2494
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume106
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit