Reduction of Unstressed Vowels in Proto-Frisian and the Germanic “Auslautgesetze"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-98
TijdschriftNowele : North-Western European Language Evolution
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit