Redundant regulation of T cell differentiation and TCRalpha gene expression by the transcription factors LEF-1 and TCF-1

R.M. Okamura, M. Sigvardsson, J. Galceran, S. Verbeek, J.C. Clevers, R. Grosschedl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-20
TijdschriftImmunity
Volume8
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit