Reevaluating Cryphonectriaceae and allied families in Diaporthales

Ning Jiang, Xinlei Fan, Chengming Tian, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reevaluating Cryphonectriaceae and allied families in Diaporthales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences