Refining our conceptions of "access" in digital scholarly editing: Reflections on a qualitative survey on inclusive design and dissemination

Elli Bleeker, Aodhán Kelly, Merisa Martinez, Wout Dillen, Anna-Maria Sichani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Refining our conceptions of "access" in digital scholarly editing: Reflections on a qualitative survey on inclusive design and dissemination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities