Reflexives in middles and the syntax-semantics interface

A. Hulk, L. Cornips

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelInterface Strategies
RedacteurenH. Bennis, M. Everaert
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijElsevier B.V.
Pagina's207-222
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit