Reg4+ deep crypt secretory cells function as epithelial niche for Lgr5+ stem cells in colon

Nobuo Sasaki, Norman Sachs, Kay Wiebrands, Saskia I J Ellenbroek, Arianna Fumagalli, Anna Lyubimova, Harry Begthel, Maaike van den Born, Johan H van Es, Wouter R Karthaus, Vivian S W Li, Carmen López-Iglesias, Peter J Peters, Jacco van Rheenen, Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reg4+ deep crypt secretory cells function as epithelial niche for Lgr5+ stem cells in colon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences