Regarding the Brain. Practices of Objectivity in Cerebral Imaging. 17th Century-Present (cum laude)

S. de Rijcke

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Draaisma, D., Promotor, Externe Persoon
  • Dehue, G.C.G., Promotor, Externe Persoon
  • Beaulieu, J.A., Promotor
  Datum van toekenning18 feb. 2010
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit