Regesten en transcripties van de oorkonden van het Maria Magdalenaklooster te Nijmegen (1250-1652)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Citeer dit