Regesten met transcripties van 138 middeleeuwse Noord-Brabantse oorkonden, berustend in Belgische, Duitse, Nederlandse archieven

G.A.M. Van Synghel (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
UitgeverHuygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit