Regesten van de oorkonden, brieven en enkele andere bescheiden van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel, berustend in het klooster Sint-Josephsberg te Megen, 1390-1719

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageAbstract of the charters, letters and a few other documents of the Clarisse convent Sint-Elisabethsdal in Boxtel, kept in the archive of the cloister Sint-Josephsberg in Megen, 1390-1719
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEsch
UitgeverijStichting Brabantse Bronnen
Aantal pagina's82
ISBN van geprinte versie978-90-817530-6-7
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit