Regime shifts in shallow lakes explained by critical turbidity

Dianneke van Wijk*, Manqi Chang, Annette B.G. Janssen, Sven Teurlincx, Wolf M. Mooij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regime shifts in shallow lakes explained by critical turbidity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds