Region-specific regulation of posterior axial elongation during vertebrate embryogenesis

Roel Neijts, Salvatore Simmini, Fabrizio Giuliani, Carina van Rooijen, Jacqueline Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Region-specific regulation of posterior axial elongation during vertebrate embryogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences