Regional Diffusion of Divorce in Turkey

K. Caarls, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Regional Diffusion of Divorce in Turkey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences