Regional variation in the GDP per capita of colonial Indonesia, 1870–1930

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftCliometrica
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit