Regionally distinct phasic dopamine release patterns in the striatum during reversal learning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Regionally distinct phasic dopamine release patterns in the striatum during reversal learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences