Reglas para el parque digital humano: Dos casos paradigmáticos de crianza y domesticación de seres humanos: edición de la línea germinal y tecnología persuasiva

R. van Est, Jelte Timmer, L. Kool, Niels Nijsingh, V. Rerimassie, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Spaans
Aantal pagina's39
TijdschriftAnales de la Academia de Ciencias de Cuba
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit