Regulation and plasticity of intestinal stem cells during homeostasis and regeneration

Joep Beumer, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation and plasticity of intestinal stem cells during homeostasis and regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences