Regulation of a bird population: Proceedings Second Pan African Ornithological Congress 1964

H.N. Kluijver

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)389-396
  TijdschriftOstrich
  Volume6
  Nummer van het tijdschriftsuppl.
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit