Regulation of annual variation in heterotrophic bacterial production in the Schelde estuary (SW Netherlands)

N.K. Goosen, P. Van Rijswijk, J.C. Kromkamp, J. Peene

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  319 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation of annual variation in heterotrophic bacterial production in the Schelde estuary (SW Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology