Regulation of disease-associated gene expression in the 3D genome

Peter Hugo Lodewijk Krijger, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

192 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation of disease-associated gene expression in the 3D genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences