Regulation of lineage commitment during lymphocyte development

F.J. Staal, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-64
TijdschriftInternational Reviews of Immunology
Volume20
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit