Regulation of slow and fast muscle myofibrillogenesis by Wnt/beta-catenin and myostatin signaling.

J.M. Tee, C.R. van Rooijen, R.A.C.M. Boonen, D. Zivkovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Deviation from proper muscle development or homeostasis results in various myopathic conditions. Employing genetic as well as chemical intervention, we provide evidence that a tight regulation of Wnt/beta-catenin signaling is essential for muscle fiber growth and maintenance. In zebrafish embryos, gain-of-Wnt/beta-catenin function results in unscheduled muscle progenitor proliferation, leading to slow and fast muscle hypertrophy accompanied by fast muscle degeneration. The effects of Wnt/beta-catenin signaling on fast muscle hypertrophy were rescued by misexpression of Myostatin or p21(CIP/WAF), establishing an in vivo regulation of myofibrillogenesis by Wnt/beta-catenin signaling and Myostatin. Epistatic analyses suggest a possible genetic interaction between Wnt/beta-catenin and Myostatin in regulation of slow and fast twitch muscle myofibrillogenesis.
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation of slow and fast muscle myofibrillogenesis by Wnt/beta-catenin and myostatin signaling.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit