Regulation of spine maintenance in the adult mouse visual cortex by TrkB signaling.

S. Chakravarthy

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhage, M., Promotor
  • Levelt, C.N., Promotor
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit