Regulation of stem cell therapies under attack in Europe: for whom the bell tolls

P. Bianco, R. Barker, O. Brustle, E. Cattaneo, H. Clevers, G.Q. Daley, M. De Luca, L. Goldstein, O. Lindvall, C. Mummery, P.G. Robey, E.B.C. Sattler de Sousa, A. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation of stem cell therapies under attack in Europe: for whom the bell tolls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds