Reinhard Müller, Herbert Wehner - Moskau 1937. [Review of: (2004) Reinhard Müller, Herbert Wehner - Moskau 1937.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)110-112
TijdschriftInternationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit