Rekenen op ritme: Een datagedreven oplossing voor het automatisch scanderen van de historische lyriek in de DBNL

Wouter Haverals, F.B. Karsdorp, Mike Kestemont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Kunnen we een robot het metrum van een historisch Nederlands lied laten voorspellen? Die uitdaging gingen Wouter Haverals, Mike Kestemont (beiden Universiteit Antwerpen) en Folgert Karsdorp (Meertens Instituut) aan. In dit artikel schrijven ze over de voortgang van dit project waarin gebruik wordt gemaakt van recente, veelbelovende ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie en dan vooral machine learning. Hun data komt van de Nederlandse Liederenbank, die een fenomenale hoeveelheid gegevens bevat over de historische lyriek in het Nederlandse taalgebied. Door een samenwerking met de DBNL is deze collectie recent verrijkt met meer dan 50.000 links naar volledige liedteksten. De ontwikkeling van een ‘scansierobot’ voor deze teksten is een flinke klus omdat er voor historische taalvarianten minder computationele middelen voorhanden zijn dan voor hun moderne tegenhangers. Haverals, Karsdorp en Kestemont beschrijven stapsgewijs hun aanpak van dit probleem en zien een glansrijke toekomst voor een diachroon onderzoek naar de evolutie van het Nederlandse metrum.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's17
TijdschriftVooys
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit