Relationship Between Childhood Abuse and Body Mass Index in Young Adulthood: Mediated by Depression and Anxiety?

L.K. Elsenburg, A.C. Liefbroer, A.E. van Eeden, H.W. Hoek, A.J. Oldehinkel, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286-296
TijdschriftChild Maltreatment
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 02 jun. 2022

Citeer dit