Relationship between home-field advantage of litter decomposition and priming of soil organic matter

P. Di Lonardo, M. Manrubia, W. De Boer, A.J. Zweers, G.F. Veen (Co-auteur), A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-56
TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Research theme

  • Global environmental change

Citeer dit