Relationship between home-field advantage of litter decomposition and priming of soil organic matter

P. Di Lonardo, M. Manrubia, W. De Boer, A.J. Zweers, G.F. Veen (Co-auteur), A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Zoekresultaten