Relationship between parents and their adult children: a west European typology of late-life families

P.A. Dykstra, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relationship between parents and their adult children: a west European typology of late-life families'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences