Relationship between PCB concentrations and reproduction in mussels Mytilus edulis

H. Hummel, J.P. Uit Oude Groeneveld, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere, R.H. Bogaards, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)489-493
  TijdschriftMarine Environmental Research
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit