Relationships between fathers and adult children: the cumulative effects of divorce and repartnering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Relationships between fathers and adult children: the cumulative effects of divorce and repartnering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences