Relationships between sulfate-reducing and methane-producing bacteria

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-139
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit