Relative contribution of various chronic diseases and multi-morbidity to potential disability among Dutch elderly

A. Botes, K.M. Vermeulen, J. Correia, E. Buskens, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative contribution of various chronic diseases and multi-morbidity to potential disability among Dutch elderly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences