Relative importance of competition and plant–soil feedback, their synergy, context dependency and implications for coexistence

Ylva Lekberg (Co-auteur), James D. Bever, Rebecca A. Bunn , Ragan M. Callaway, Miranda M. Hart, Stephanie N. Kivlin, John Klironomos, Beau G. Larkin, John L. Maron, Kurt O. Reinhart, Michael Remke, Wim H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative importance of competition and plant–soil feedback, their synergy, context dependency and implications for coexistence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology