Relative rates of lipid synthesis from (14C) acetate and (14C) lactate in the surface sediments of a small monomictic lake in relation to seasonal changes in the sedimentary distribution of polar lipid fatty acids

H.L. Fredrickson, T.E. Cappenberg, J.W. De Leeuw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-42
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1988

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1988
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 408

  Citeer dit