Release of Gender and Generations Survey country data file, wave 2, Turkey [Dataset].

N. Hiekel

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit