Release of Gender and Generations Survey country data file, Wave 2 Version 1.3, Russia

T. Emery

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit