Release of Generations and Gender Survey Data Wave 1 (GGP related), new GGS datasets: GGS Germany Turkish subsample, GGS Norway, GGS Austria

N. Hiekel

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit