Relief of phosphate limitation stimulates methane oxidation

Thomas P. A. Nijman, André M. Amado, Paul Bodelier, Annelies Veraart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer804512
TijdschriftFrontiers in Environmental Science
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2022

Citeer dit