Religie en huwelijkswaarden in Europa [Abstract]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

In deze studie onderzochten wij of en hoe het effect van individuele religiositeit op de mate van afkeuring van gedragingen die het huwelijk ondermijnen, afhangt van de religieuze context op regionaal niveau.Dit deden wij aan de hand van multi-level modellen op basis van data van de European Social Survey (2006-2007). Onze resultaten ondersteunen de interne secularisatie-hypothese; naarmate de gemiddelde religiositeit in de regio hoger is, is het effect van individuele religiositeit op huwelijkswaarden sterker. In meer seculiere regio's is het verschil in huwelijkswaarden tussen gelovigen en niet-gelovigen dus kleiner dan in sterk religieuze regio's.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)169-175
TijdschriftDANS Symposium Publications
Volume5
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit