Religion and Intergroup Boundaries: Positive and Negative Ties Among Youth in Ethnically and Religiously Diverse School Classes in Western Europe

M. Şimşek, F. van Tubergen, F. Fleischmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-33
TijdschriftReview of Religious Research
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum05 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2022

Citeer dit