Religion and union dissolution: Effects of couple and municipal religiosity on divorce and separation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)513-542
Aantal pagina's30
TijdschriftDemographic Research
Volume49
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 sep. 2023

Citeer dit