Religion, Community, Borders: Tensions and Interactions between Religious, Cultural and National Imaginaries in Neoliberal Times. An Introduction

E. van den Hemel, Laurens ten Kate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-281
TijdschriftInterdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2020

Citeer dit