Religiosity and fertility intentions: Can the gender regime explain cross-country differences?

C. Bein, A.H. Gauthier, M. Mynarska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)443-472
Aantal pagina's30
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr 2021

Citeer dit