Religious differentials in marital fertility in The Hague (Netherlands) 1860-1909

J. Schellekens, F.W.A. van Poppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Religious differentials in marital fertility in The Hague (Netherlands) 1860-1909'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences